Kui arvad, et …

Oma- ja müüghinna arvutamise ABC

Hinnakujundus on iga ettevõtja jaoks ääretult oluline, sest sellest sõltub ettevõtte jätkusuutlikkus. On erinevaid  hinnakujunduse strateegiaid, kuid üldiselt taanduvad kõik kolmele olulisele alusele:

 1. Kui suured on ettevõtte kulud ja omanike kasumiootus;
 2. Milline on klientide ostuvalmidus ja kui kõrgelt ta hindab saadud väärtust;
 3. Millised on konkurentide poolt pakutavad tooted ja nende hinnad. (Siia kategooriasse ei kuulu turusolkijad).

Ebatäpsused hinnakujunduses on ka üks põhjus miks õhinapõhised hobiettevõtted lõpetavad esimese aasta jooksul tegevuse.

Aga kuidas siis oleks õige tooteid ja teenuseid hinnastada?

 1. Hinnastamise esimeseks sammuks on enda isikliku tunnitasu kalkulatsioon

Võta aluseks töötasu, mida kas saad või mida saaksid palgatööl. Oluline on võtta aluseks mitte neto või brutotasu, vaid palgafond kokku (ehk koos tööandja maksudega). Selleks võid kasutada näiteks palgakalkulaatori abi (www.kalkulaator.ee).  

Saadud summa töötundide arvuga kuus (nt 160). Saadud tulemuseks on ühe töötunni tasu ehk palgafond kokku.

NB! Võta kindlasti aluseks palgafond kokku, kuna olles ise endale tööandja, pead ka maksma ära ise riiklikud maksud!

Näide. Viimastes artiklite järgi meedias, soovivad eestlased netopalgaks ehk kätte 1500 EUR. Palgafondina teeb see 2568 EUR. Jagades selle 160-ga, saan tunni tasuks 16,05 EUR (palgafond kokku). Seega ettevõtja peaks olema suuteline endale maksma 16,05 EUR/tunnis. Siinkohal on oluline ära märkida, et optimeerimine ehk endale madalama tasu maksmine ei tohiks olla aluseks omahinna arvutamisel võtta aluseks väiksemat tunnitasu.

 1. Koosta ülevaade kõigist ettevõtlusega seotud kuludest

Tee ülevaade kõigist ettevõtlusega seotud muutuv- ja püsikuludest.

 • Muutuvkulud on toote/teenusega seotud kulud ehk neid ei ole kui ei toimu toote tootmist või teenuse osutamist (nt materjalid, transport, turunduskampaaniad, spetsiifilised teenused allhanke näol, tootmisruumi rent jms)
 • Püsikuludeks on kõik need kulud mida pead maksma sõltumata sellest ka tootmist või teenuse osutamist toimub (nt töötasu, raamatupidamine, domeeni rent, telefon, internet, kontoriruumi rent jms).

Kuludele on soovitav alati juurde lisada saadud summast 5-10% ettenägematuid kulusid, see teeb hinnakujunduse realistlikumaks ja maandab riske.

 1. Mõtle läbi millist kasumit soovid saada omanikuna

Kasumi arvutus saab alguse oma- ja müügihinna arvutamisest. Kalendriaasta kasum kujuneb iga toote müügist saadud tulust. Seetõttu on oluline arvestada kasum iga tootele. Milline on normaalne kasum? Ühest vastust ei ole. Üldiselt on arvamus, et tootmises on kasumi suurus müügihinnast keskmiselt 5% ringis. Teenuse ärides on see kõrgem ehk üle 10%-i. See, millise kasumi omanik hinda lisab on tema individuaalne otsus, kuid lõpliku otsuse teeb siiski turg. Kui hind läheb liiga kõrgeks, siis kliendid lihtsalt ei pruugi toodet või teenust osta.

Milliseid näitajaid vaadata:

 • Müügitulu puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu

Müügitulu puhasrentaablus näitab mitu protsenti müügitulust saab ettevõte kasumit. 

 • Omakapitali puhasrentaablus (ROE) = puhaskasum / omakapital (keskmine)

Omakapitali puhasrentaablus näitab kui palju kasumit teenib ettevõte 1 euro omakapitali kohta.

Tegevusvaldkonniti on need näitajad erinevad, kuid loogiline on et mida kõrgem see on seda parem.

 1. Arvuta välja oma- ja müügihind

Kui tegu on stabiilse äriga, siis on soovitav võtta aluseks püsikulud kalendrikuus. Kui on tegu projektipõhise ettevõtmisega nt 3 kuud ja peale seda kulusid enam ei ole, siis võib ka võtta aluseks 3 kuud.

Kalendrikuu põhise arvutuse korral, siis on oluline jälgida, et planeeritav tootmismaht müüakse ära kuu jooksul. Seetõttu on ka oluline säilitada müügi- ja turundustegevustes järjepidevus.

Toote minimaalne hind = kulud kokku (sh töötasu) mida on vaja toote tootmiseks
Omahind = (muutukulud + püsikulud) / toodetav kogus
Müügihind = toote omahind + kasum toote kohta
Tasuvuspunkt = püsikulud / (ühiku müügihind – ühiku muutuvkulud)

 

Näide 1. Toote minimaalne hind. Käsitööseebi valmistamine.

Seebi valmistamiseks kulub 3 tundi. Materjali kulu on 20 EUR, millest saab kokku 20 seepi. Toote hind on:  ((3*16,05)+20)/20 = 3,40 EUR.

Näide 2. Müügihinna arvutamine (koos kasumiga)

Ettevõtte püsikulud kuus on:

 • Töötasu 2568 EUR 
 • Muud tegevuskulud 300 EUR
 • KOKKU püsikulud kuus: 2868 EUR

Ettevõtja on välja arvutanud, et ta suudab ise toota kuus 500 seepi, millele läheb materjalikulusid 500 EUR (1 EUR seebi kohta). Ettevõtja plaanib teenida 5% kasumit ühiku kohta.

Müügihind: (2868 + 500 + 25 EUR)/500 = 6,70 EUR ehk ühe seebi müügihind saab olla vähemalt 6,70 EUR.

Jutu lõpuks arvuta ja katseta ise, et milline võiks siis kauba või toote hind olla. Aga ole aus enda ja teiste suhtes. Vajadusel kasuta pliiatsit ja paberit, et eelnevalt kirja panna kulud jne. 

Kasumiläve / omahinna kalkulaator